Partners

Atlantic Technological University, (Ireland) – Co-Ordinator

Atlantic Technological University, (Irska) – koordinator/vodilni partner

Atlantic Technological University (ATU) je ena največjih univerz z več kampusi, ki ponuja raznolike možnosti izobraževanja za študente, zaposlene, skupnosti in podjetja na severozahodu Irske in širše. ATU ponuja bogato kombinacijo akademske in raziskovalne odličnosti, kakovosti in priložnosti - vse to v najlepšem delu Irske.

ATU ima dovolj velik obseg in akademsko globino, da privablja, izobražuje, neguje in ohranja talente na zahodu, severozahodu in v čezmejni regiji. S svojim sodelovalnim pristopom zagotavlja, da je v prakso usmerjen študij osrednjega pomena pri izvajanju, medtem ko se njene raziskovalne dejavnosti posvečajo obravnavanju ključnih izzivov, s katerimi se soočata družba in svet.

Kot tehnološka univerza z več kampusi si prizadeva omogočiti trajnostni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj; povezana je z regijo, vendar z miselnostjo, ki sega daleč prek nje.

Zaradi svoje kakovosti in vpliva ima univerza velike možnosti za sodelovanje z mednarodnimi partnerji, diplomanti ATU pa čakajo odlične zaposlitvene priložnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

LEARN MORE

Want To Start Or Grow A Food Business?

BIA INNOVATOR CAMPUS

Želite ustanoviti ali razvijati gostinsko podjetje?

BIA INNOVATOR CAMPUS

BIA Innovator Campus je izhodišče za vaše poslovne dejavnosti. Z nami lahko posodobite svoje znanje s področja gostinstva, pomagamo pa vam tudi ustanoviti ali razvijati gostinsko podjetje. Lahko pa se tudi povežete z našimi partnerji in z agencijami, ki jih podpirajo.

LEARN MORE

DOM SPAIN

DOM SPAIN

DomSpain je center za usposabljanje in izobraževanje, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. Javnemu in zasebnemu sektorju v Španiji ponuja različne storitve, prek dobro vzpostavljene mreže partnerjev v tujini pa dejavno sodeluje v mednarodnih programih. DomSpain sodeluje v EU Pact for Skills (Pakt za znanja in spretnosti pod okriljem Evropske komisije). DomSpain razvija izobraževalne programe na štirih področjih:

  • Tečaji in delavnice za odrasle, vključno s tečaji tujih jezikov, IKT, kuhanja in osebne rasti; dejavnosti za kognitivno stimulacijo za starejše učence.
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje: IKT, tuji jeziki, zaposljivost, učenje na delovnem mestu.
  • Usposabljanja za izobraževalce, ki se osredotočajo na izboljšanje znanja tujih jezikov, uporabo digitalnih orodij in novih metod poučevanja, kombinirano učenje.
  • Kurikularna pedagoška podpora in obšolske dejavnosti za šolarje in starše, vključno s tujimi jeziki, robotiko, kodiranjem in internetno varnostjo.

LEARN MORE

Instituto politécnico de Viana do Castelo

Instituto politécnico de Viana do Castelo

Politehniški inštitut Viana do Castelo (IPVC) je leta 1980 ustanovljena ustanova na severozahodu Portugalske. IPVC sestavlja šest šol, vsaka od njih pokriva drugo strokovno področje (tehnologija in upravljanje; zdravstvo; izobraževanje; kmetijstvo; šport in prosti čas; poslovanje), ponujajo pa srednješolske, dodiplomske in podiplomske študijske programe. Poslanstvo IPVC je ustvarjati, upravljati in širiti znanje in kulturo prek procesov izobraževanja/učenja, raziskovanja ter prenosa tehnologije in znanja. Za uresničevanje svojega poslanstva se IPVC osredotoča na:

  • nenehno prizadevanje za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja,
  • sodelovanje v projektih in vzpostavljanje povezav s partnerskimi institucijami na nacionalni in mednarodni ravni,
  • ter na vzdrževanje tesnih odnosov z zasebnimi in javnimi regionalnimi subjekti.

LEARN MORE

EURAKOM

EURAKOM

EURAKOM sodeluje v številnih sektorjih z javnimi organi, zasebnimi podjetji in organizacijami ter spremlja njihove projekte in pobude od zamisli do izvedbe, zagotavlja pa tudi strokovno znanje na področju turizma in gostinstva.

EURAKOM je bil ključnega pomena pri razvoju vodilnih projektov trajnostnega regionalnega turizma, kot so Tropicalia, največji trajnostni rastlinjak na svetu, ali uspešna kandidatura za Evropsko gastronomsko regijo Hauts-de-France v letih 2019/2020. Pri obsežnih projektih in dejavnostih EURAKOM deluje z medsektorskim pristopom od spodaj navzgor, da bi čim bolj povečal učinek ter zagotovil sprejetje in uspeh projekta.

Organizacija zagovarja vključevanje trajnosti v poslovne procese kot osrednji element izobraževanja in zaposlovanja. Podjetjem svetuje in jih usmerja na področju trajnosti, uspešnega vključevanja zainteresiranih deležnikov ter trajnostnega komuniciranja z različnimi javnostmi.

Learn more

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Že od samega začetka je šola vključena v mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru različnih projektnih shem (Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus+ in številne druge). Ob takšni spodbudi lahko študenti in predavatelji sodelujejo v izobraževalnih programih v številnih evropskih državah. Svoj ugled so si ustvarili s strokovnim delom in številnimi priznanji, nagradami, tekmovanji in konferencami. Ne ustrašijo se novih izzivov ter sodelovanja z novimi partnerji in ob novih projektnih priložnosti na vseh ravneh.

Learn more